รวมภาพบรรยากาศการบรรยายหลักสูตร Data Visualization with Power BI รุ่นที่ 4 ประจำวันที่ 1 – 2 สิงหาคม

เมื่อวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ผ่านมามีหลักสูตร Data Visualization with Power BI จาก Datalent Team by ITM-Mahidol ของเรา

เป็นหลักสูตรออนไลน์ 2 วันครับ มีการ workshop และทำการนำเข้าข้อมูลเพื่อแสดงผลกัน ทางผู้อบรมเองก็สร้าง Dashboard ได้อย่างน่าสนใจครับ และมีการบ้านรวมไปถึงแบบทดสอบหลังเรียนด้วย

Read moreรวมภาพบรรยากาศการบรรยายหลักสูตร Data Visualization with Power BI รุ่นที่ 4 ประจำวันที่ 1 – 2 สิงหาคม

บรรยากาศหลักสูตร Python Programming for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 1 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2020

30-31 พ.ค. Datalent Team โดยกลุ่มสาขา

IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

จัดคอร์สอบรม Interactive Online หัวข้อ Python for Data analysis and Data Visualization ครับ มีผู้อบรมล้นหลามกันเลย ลงแล็บกันเข้มข้นอัดแน่นทั้ง2วัน ขอบคุณวิทยากร คุณแชมป์ ธีรพัฒน์ ด้วยนะครับ หลังเรียนจบมีทำแบบทดสอบ ถ้าสอบผ่านมี Certificate ครับ

 

Read moreบรรยากาศหลักสูตร Python Programming for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 1 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2020

ภาพบรรยากาศการอบรมออนไลน์ Data Visualization and Data Storytelling with Tableau รุ่นที่ 1 และหลักสูตร Query Document-Database with MongoDB รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2020

ผ่านไปอีก 2 คอร์สครับ interactive online training course โดย Datalent Team ในการกำกับดูแล โดยกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครับ
1) การจัดการและการค้นคืนข้อมูล NoSQL database ในรูปแบบ document บน MongoDB 2 วันเต็ม โดย อ.ดร.วุฒิชาติ แสวงผล
2) Data viz & data storytelling ด้วย Tableau Desktop 3 วันเต็มๆ ครอบคลุมเนื้อหา basic to intermediate โดย คุณวิเชียร บุญญะประภา
เนื้อหาอัดแน่นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เลยครับ ผู้เรียนก็ดีมากเลย

อ.โอม และ คุณอ๊อด ได้รับเกียรติจากกรมอนามัยให้มาบรรยายเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน

7-8 ม.ค.นี้ อ.โอม และ คุณอ๊อด ได้รับเกียรติจากกรมอนามัยให้มาบรรยายเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน โดยบรรยายในส่วนของ การทำ Data Visualization ครับ

Read moreอ.โอม และ คุณอ๊อด ได้รับเกียรติจากกรมอนามัยให้มาบรรยายเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน