ผ่านไปอีก 1 หลักสูตรครับ สำหรับคอร์ส SQL for Data Analysis with Relational Database รุ่นที่ 3 (วันที่ 5 – 6 และ 12 – 13 มิถุนายนที่ผ่านมา )

ผ่านไปอีก 1 หลักสูตรครับ สำหรับคอร์ส SQL for Data Analysis with Relational Database รุ่นที่ 3 (วันที่ 5 – 6 และ 12 – 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ) จากทาง Datalent Team ใต้การกำกับดูแลของ IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University
สำหรับหลักสูตรนี้จะเน้นด้านภาษา SQL เพื่อให้บุคคลากรทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างด้วยภาษา SQLพร้อมกับสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้วยข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
ครับ บรรยายโดยอาจารย์ วุฒิชาติ แสวงผล จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ Datalent Team ของเรานะครับ
 
 

Leave a Comment