บรรยากาศการอบรม In-house RapidMiner Data Engineering & Machine Learning at Lotus วันที่ 16 – 19 มีนาคม

16-19 มี.ค. Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้รับเกียรติมาจัด Workshop Data Engineering & Machine Learning ให้กับ Tesco Lotus ครับ มีตั้งแต่ภาพใหญ่ของ Data Science หลักการ Data Quality / กระบวนการ ETL / Descriptive Statistics / Predictive modeling / Prescriptive analytics ไปจนถึง Model Operationalization และ deployment ครับ
ผู้เรียนตั้งใจเรียนมากครับ สถานที่ก็น่าเรียน บรรยากาศ productive มากๆ
ขอบคุณทีมงานมากครับ ที่ให้เกียรติและเชิญมา

 

Leave a Comment