ผ่านไปอีก 1 รุ่นนะครับ สำหรับคอร์ส แบบทดสอบ Python for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 4 ประจำวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม

ซึ่งเป็นหนึ่งในคอร์ส Python Series ของทางทีมเรา โดยคอร์สนี้จะเป็นการสอนทำ Data Visualization ด้วย Python ครับ โดยเนื้อหาจะมีการสอนในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างกราฟในการใช้งานต่างๆ เรียกได้ว่าเนื้อหาเข้มข้นมากครับ

ภาพบรรยากาศการอบรม

Leave a Comment