้เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Python Programming for Beginner รุ่นที่ 5

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Python Programming for Beginner รุ่นที่ 5 ครับ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธีรพัฒน์ กันสดับ จากทีมของเราครับ
โดยหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรแรกของซีรี่ย์ Python Programming for Data Science เป็นหลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มศึกษา Python และ Data Science ครับ เพื่อสร้างความเข้าใจ และการนำไปประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลให้ทางผู้เรียนนำไปต่อยอดและทำความเข้าใจก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในสัปดาห์ต่อไปครับ ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของวิชา Python for Data Analysis and Data Visualization วิชาลำดับที่สองของซีรี่ย์นี้ ซึ่งจะเน้นไปที่การนำ Python มาสร้างทัศนภาพข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในงานด้านรายงานและการวิเคราะห์ครับ
สำหรับท่านไหนที่พลาดในสัปดาห์แรกไป
สามารถลงทะเบียนเรียนย้อนหลังได้ผ่านระบบ Google Classroom ของทีมได้ครับผม โดยสามารถติดต่อทางหน้าเพจของเราได้เลย ????
 

Leave a Comment