วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 1 – 2 พฤษภาคม Datalent Team ได้จัดบรรยาย Python Programming for Beginner ให้กับบุคคลทั่วไป

ภาพบรรยายกาศการอบรม

 

Leave a Comment