บรรยากาศการอบรม In-house Python for Machine Learning and Data Science 18 – 19 มีนาคม 2021

18-19 มี.ค. Datalent Team โดย  IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้รับโอกาสไปบรรยาย Python for machine learning and Data science ให้กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA 

 

Leave a Comment