12 เมษายน 2020 Free Online Course: Fundamental Python for Data Science ของ Datalent Team ผ่านระบบการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Webex

12 เมษายน 2020 Free Online Course: Fundamental Python for Data Science ของ Datalent Team ผ่านระบบการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Webex

ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการ Meetup ครั้งที่ 3 วันที่ 12 เมษายน 2020
Free Online Course: Fundamental Python for Data Science ของ Datalent Team ผ่านระบบการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Webex
หลักสูตรนี้ทางวิทยากรได้ทำการปูพื้นฐานทั้งด้าน Data Science และ Python เรียกได้ว่าเนื้อหาเข้มข้นสุดๆกันไปเลยครับ
ขอบพระคุณที่ทุกท่านไว้วางใจ Datalent Team ของเรานะครับ
ทางเราจะพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องความต้องการของผู้เรียนนะครับ

 

 

 

Leave a Comment