ประมวลภาพหลักสูตร Advanced Data Analysis and Business Dashboard with Power Pivot and Power Query รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 18 – 19 กรกฏาคม 2020 โดย Datalent Team by ITM-Mahidol ประจำวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2020

ประมวลภาพหลักสูตร Advanced Data Analysis and Business Dashboard with Power Pivot and Power Query รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 18 – 19 กรกฏาคม 2020 โดย Datalent Team by ITM-Mahidol ประจำวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2020

ผ่านไปอีกหนึ่งหลักสูตรครับ หลักสูตร Advanced Data Analysis and Business Dashboard with Power Pivot and Power Query โดย Datalent Team by ITM-Mahidol
ประจำวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคอร์สแรกของหลักสูตรรวม Data Manipulation and Analysis with Power Query and Power BI

สำหรับบรรยากาศมีการลง Workshop กันเข้มข้นมากครับ และมีการให้คำปรึกษาจากทางวิทยากรอย่างใกล้ชิดในช่วงการทำแบบทดสอบ และหลังจากจบการบรรยายมีแบบทดสอบให้ทำเพื่อรับใบประกาศนียบัตรอีกด้วยครับ

 

Leave a Comment