Project Management with Excel รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 22 – 23 และ 29 พฤษภาคม 2021

 

 

หลักการและเหตุผล

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเรียนเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Project management with Excel

การบริหารโครงการ (Project management) ในปัจจุบันได้มีบทบาทและความสำคัญในการทำงานในองค์กรเป็นอย่างมากทั้งนี้การบริหารโครงการโดยทั่วไปแล้วเป็นความรู้และขั้นตอน ดำเนินงานในส่วน ของการวางแผน  การจัดการ การบริหารทรัพยากร เพื่อทำให้โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายได้ถูกต้องตามที่วางแผนไว้โดยมีหัวใจสำคัญ คือ การบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา ราคา และคุณภาพ ในทรัพยากรที่กำหนดเพื่อให้ได้เป้าหมายตามต้องการ

           มีคำกล่าวกันว่าการจัดการโครงการคือการสื่อสารถึง 90 เปอร์เซ็นต์และจะรู้สึกเช่นนั้นได้เมื่อคุณพิจารณาผู้คนทั้งหมดที่คุณต้องสื่อสารด้วยทุกวัน และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะค่อยช่วยในการสนับสนุนให้ทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และราคาก็สูงด้วยเช่นกัน  แต่คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถใช้ Microsoft Excel เพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกำหนดกฎบัตร โครงการสร้าง ขอบเขตโครงการ และแม้แต่โครงสร้างการแบ่งงาน คุณทำได้แน่นอน! เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผู้จัดการโครงการทำงานร่วมกับทีมโครงการเพื่อวางแผนและกำหนดขอบเขตโครงการ จากนั้นเมื่อทีมกำลังดำเนินการโครงการผู้จัดการโครงการจะต้องตรวจสอบและควบคุมงาน ส่วนหนึ่งของการตรวจสอบและควบคุมคือการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการ จากข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานนี้คุณจะประมวลผลความสำเร็จของโครงการ (และอาจล้มเหลว) และรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ Microsoft Excel สามารถช่วยคุณได้มากมาย! ในหลักสูตรนี้เราจะสำรวจสิ่งต่างๆมากมายที่ Microsoft Excel สามารถทำได้สำหรับการจัดการโครงการ เราจะเจาะลึกในการจัดรูปแบบแผนภูมิการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและการสร้างแดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเอง หากคุณไม่มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขั้นสูงก็ไม่เป็นไรคุณสามารถทำธุรกิจส่วนใหญ่ได้ใน Microsoft Excel

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคคลากรทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  2. สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้วยข้อมูล
  3. พัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูลของบุคคลที่ต้องการเริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยข้อมูล

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • คนที่กำลังเริ่มพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บุคคลที่สนใจกระบวนการด้านการวิเคราะห์ธุรกิจด้วยทัศนภาพข้อมูล

ความรู้พื้นฐาน

ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน

                                                                                    

 

วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 22 – 23 และ 29 พฤษภาคม 2021

เวลา 9:00-16:00 น. ( 18 ชั่วโมง)

                                                                                    

 

9,400 บาท (ออฟไลน์)

2,820 บาท (ออนไลน์)

** ชำระก่อนวันอบรม 14 วัน ได้รับส่วนลด 10% เหลือเพียง 8,460 บาท ** 

                                                                                    

สถานที่ 

(ผู้อบรมสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าอบรมรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์)

 

                                                                                    

กำหนดการ

วันที่ เวลา หัวข้อ

วันที่ 1

 

9.00 – 12.00

 • Basic of Project management
  • Understand the fundamental project management theory, apply best practices, and avoid common mistakes in your next project.
  • Perform a complete Project Cases Study, learning what a Project Manager must do from the beginning until the very end.
  • Learn how to use Gantt charts, Critical Path Method, Project Plan, Budget, and many other tools.
  • How to manage the project member?
  • How to Prioritize the projects?

13.00 – 16.00

 • How to carry out Stakeholder Analysis?
 • Improve project communication with charts.
 • Project Feasibility
 • Create a dashboard with some common project management.
 • How to use the Root Cause Analysis tools such as Fishbone, 5 Whys
 • How to Forecast the demand of the projects with different tools?
 • How to design a project charter?

วันที่ 2

 

9.00 – 12.00

 • Basic of Microsoft Excel
 • Functions Microsoft Excel for project management
 • How to make templates for Project Survey?
 • How to carry out the Risk Analysis with Excel?
 • Critical Path Method in project management.

13.00 – 16.00

 • learn how to create the 5 most important project management documents with Microsoft Excel.
 • Format, Change and edit Charts.
 • Apply conditional formatting to save time and automate reporting.
 • Controlling, Tracking, and Reporting with Microsoft Excel.
 • Create Dashboard for project management with Microsoft Excel.

วันที่ 3

9.00 – 12.00

 • Workshop: Project Management system development for Big Data
 • Initiation Steps
 • Planning Steps
 • Executing Steps

13.00 – 16.00

 • Workshop: Management system development project for analyzing large databases
 • Monitoring & Controlling Steps
 • Closing Steps
 • Presentation Project

**โปรดนำ Notebook ส่วนตัวมาใช้ในวันอบรม***

                                                                                    

                                                                                    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Email : Datalentteam@gmail.com

Facebook : Datalent Team 

Tel : 097-1135975 (คุณบอย)