งานสัมมนา Data Day 2021 by Datalent Team

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ITM Data Day 2021 ในวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านมาแชร์เทรนด์ด้าน Data ในมิติต่าง ๆ เช่น ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิทยาการข้อมูล (Data Science) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection) ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในโลกแห่งดิจิทัลและข้อมูลในปัจจุบัน ไม่ว่าในระดับบุคคล ระดับองค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือระดับประเทศ ทั้งในด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ หลักจริยธรรม การรับรองคุณวุฒิ ไปจนถึงกฎหมายและการกำกับดูแล โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปร่วมสมทบทุนบริจาคให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลศิริราช

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคคลที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงแนวโน้มของนโยบายและนวัตกรรมด้าน Data และ Artificial Intelligence
  2. เพื่อให้บุคคลที่เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี (Technology Law)
  3. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาสร้างเครือข่ายการบูรณาการการทำงานร่วมกันมากขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

  • ประชาชนทั่วไป นักศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

                                                                                                                

24 มกราคม 2021

เวลา 9:00-16:00 น. ( 6 ชั่วโมง)

                                                                                                                   

 

199 บาท

** รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปร่วมสมทบทุนบริจาคให้แก่ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลศิริราช** 

                                                                                                                   

สถานที่ 

บรรยายออนไลน์ผ่านทางระบบ จะมีการอีเมลแจ้งช่องทางในวันก่อนวันงาน

                                                                                                                  

กำหนดการบรรยาย

                                                                                                                                                                   

                                                                                                               

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Email : Datalentteam@gmail.com

Facebook : Datalent Team 

Tel : 097-1135975 (คุณบอย)