โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา EGIT534: การกำกับดูแลข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล (3 หน่วยกิต)

หลักสูตร Data Governance สำหรับบุคคลทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

รับรองโดย DAMA (Thailand)

โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา EGIT534: Data Governance and Data Architecture

(การกำกับดูแลข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล) (3 หน่วยกิต)

ลงทะเบียนเรียน 3 หน่วยกิต ราคา 9,600 บาท

เรียน 14 ส.ค. – 11 ธ.ค. 2564 ทุกวันเสาร์ (45 ชม.)

9.00-12.00 หมดเขตรับสมัคร 6 ส.ค. 2564

____________________________________________

____________________________________________

 

ภาพบรรยากาศการอบรมรุ่นที่ผ่านมา