วันเสาร์ที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ทาง Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Business Analytics with Excel and Power BI

สำหรับหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรสามวันครับ (10 – 11 และ 17 เมษายน) โดยในช่วงสองวันแรกจะเป็นการบรรยายในส่วนของทฤษฎีและลง workshop ส่วนวันที่สามจะเป็นการจัดเต็มในส่วนของการลงมือปฏิบัติจริงครับ
ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะครับสำหรับหลักสูตรสามวันนี้
ทางทีมเราจะพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรต่อๆไปนะครับ
สำหรับสัปดาห์หน้าพบกับหลักสูตร Data Visualization and Business Dashboards with Power BI จากทางทีมของเรานะครับ

Leave a Comment