นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (รุ่นที่ 1-3)

Datalent Team ได้รับเกียรติ จาก สพร. ให้ไปเป็นวิทยากรอบรมนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐให้กับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นะครับ คอร์สมีทั้งหมด5วัน มีทั้งบรรยาย ปฏิบัติ และนำเสนอผลงานครับ โดยทั้งโครงการมีทั้งหมด 3 รุ่นนะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับบุคคลากรภาครัฐครับ