หลักสูตร Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2022

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทาง Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้ทำการจัดอบรมให้บุคคลทั่วไปในหลักสูตร
Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 1

หลักสูตร Data Quality Management Essentials ดำเนินการบรรยายโดยอาจารย์โอม ในเรื่องการทำ Quality ข้อมูลครับ
โดยเนื้อหาจะเป็นการสร้างความเข้าใจหลักการ Data Quality Management และความสัมพันธ์กับ Data Governance
รวมไปจนถึงเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล

หัวข้อของการบรรยายวันนี้ครอบคลุมตั้งแต่หลักการจัดการคุณภาพ หลักการคุณภาพข้อมูลและมิติต่างๆ การประเมินและการจัดทำรายงานคุณภาพข้อมูล และตามด้วยมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 7 มาตรฐาน
M1 – Introduction to Quality
M2 – Introduction to Data Quality
M3 – Data Quality Assessment
M4 – Data Quality Scorecard
M5 – Concepts and measuring of data quality
M6 – Data quality management: Process reference model
M7 – Data quality management: Organizational process maturity assessment
M8 – Data quality management: Process measurement
M9 – Data quality management: Process measurement questionnaire
M10 – Data quality assessment: Profiling
M11 – Data quality management: Roles and responsibilities

สำหรับหลักสูตรได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี
ทางทีมเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ Datalent Team ของเรานะครับ ????

Leave a Comment