ผ่านไปแล้วนะครับกับหลักสูตรแรกของปี 2022 Data Management Foundations โดย Datalent Team

ผ่านไปแล้วนะครับกับหลักสูตรแรกของปี 2022
Data Management Foundations โดย Datalent Team ใต้การกำกับดูแลของ IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University
บรรยายโดยอาจารย์โอม Diretor ของทีมเรา สำหรับหลักสูตรแรกของปีนี้ครับ
โดยเนื้อหาจะเป็นการพูดถึงกระบวนการด้าน Life cycle ของตัว Data และหลักการในการ Management ตัว Data ให้ทางผู้เรียนครับ

Leave a Comment