ภาพการอบรมออนไลน์หลักสูตร Deep Learning for Image Analytics with Google Co-Lab รุ่นที่ 5 ในวันที่ 24 – 25 ตุลาคมที่ผ่านมา

ภาพการอบรมออนไลน์หลักสูตร Deep Learning for Image Analytics with Google Co-Lab รุ่นที่ 5 ในวันที่ 24 – 25 ตุลาคมที่ผ่านมา

สำหรับหลักสูตรนี้จะเป็นการทำ Image Analytics และกระบวนการด้าน Deep Learning เป็นหลักสูตรสุดท้ายของ แพคเกจ Python Programming for Data Science โดยลำดับจาก 

1) Python Programming for Beginner
2) Python for Data Analysis and Data Visualization
3) Python for Machine Learning and Data Science และ
4) Deep Learning for Image Analytics with Google Co-Lab ครับ

ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจหลักสูตรของเรา

Leave a Comment