วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 29 – 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางทีมได้มีการจัดอบรมหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปในหัวข้อ Machine Learning และ Deep Learning ครับ

– Machine learning for Image Analytics with Google Co-Lab
(22 – 23 พฤษภาคม 2021)
– Deep Learning for Image and Video Analytics with Google Co-Lab
(29 – 30 พฤษภาคม 2021)
บรรยายโดย ผศ.ดร. นริศ หนูหอมครับ
ทั้งสองหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการประมวลผลภาพและการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของ Data Scientist และเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้วิทยาการข้อมูลขั้นสูง เนื้อหาจัดเต็มมากๆครับ
ทาง Datalent Team ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจทีมของเรานะครับ

Leave a Comment