วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายนที่ผ่านมานี้ทาง Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Data Governance for PDPA Compliance รุ่นที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายนที่ผ่านมานี้ทาง Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Data Governance for PDPA Compliance รุ่นที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายนที่ผ่านมานี้ทาง Datalent Team โดย

IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

ได้บรรยายหลักสูตร Data Governance for PDPA Compliance รุ่นที่ 1 ครับ โดย ผศ.ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ บทบาทหน้าที่ภายในองค์กร องค์ประกอบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการประเมินการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ภายในองค์กร แนะนำหลักการคุ้มครองข้อมูลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เข้าใจการดำเนินการกิจกรรมต่างๆด้าน Data Governance ที่สำคัญเพื่อปฏิบัติตาม PDPA และเข้าใจแนวทางการตรวจสอบครับ
ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะครับ
สำหรับหลักสูตร Data Governance จากทางทีมของเรายังไม่จบนะครับ
จะมีอีกหลักสูตร Data Governance for Data Steward ช่วงเดือนพฤษภาคมครับผม
 

Leave a Comment