ผ่านไปอีก 1 รุ่นนะครับ สำหรับ Data Governance for Data Steward รุ่นที่ 2 จาก Datalent Team ของเรา

ใต้การกำกับดูแลโดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University บรรยายโดย ผศ.ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม)
โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับคนทั่วไปและวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ คุณค่าของข้อมูล วงจรชีวิตข้อมูล และหลักการบริหารจัดการข้อมูล เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อดำเนินการภายในองค์กรครับ
สำหรับผู้เรียนมาจากหลากหลายหน่วยงานครับวันนี้ มีการถามตอบในคลาส และแชร์กรณีศึกษาร่วมกันเยอะมากครับวันนี้
ทาง Datalent Team ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกับเราในวันนี้นะครับ
สำหรับรูปภาพรวมได้รับ Verbal Consent แล้วครับ ????

Leave a Comment