ภาพบรรยากาศการอบรม Data Management Foundation รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2021

เช้านี้ ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี จาก Datalent Team โดย กลุ่มสาขาวิชา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ Data Management Foundation โดยเป็นวิชาแรกก่อนผู้เรียนจะเรียนวิชาในแทรคถัดๆไป เช่น Data Govnernance , PDPA , Data Science, Business Analytics ครับ
ผู้เรียนร่วม 50 ท่านครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ
ติดตามรายวิชาอื่นๆได้ที่
https://www.datalentteam.com/

 

Leave a Comment