จบไปอีก 1 รุ่นนะครับ สำหรับรายวิชา Data Governance for PDPA Compliance รุ่นที่ 2

จบไปอีก 1 รุ่นนะครับ สำหรับรายวิชา Data Governance for PDPA Compliance รุ่นที่ 2

หลักสูตรนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ บทบาทหน้าที่ภายในองค์กร องค์ประกอบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการประเมินการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ภายในองค์กร แนะนำหลักการคุ้มครองข้อมูลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อให้สามารถดำเนินการและประยุกต์ใช้ด้านมาตรฐานในองค์กร

มีการสอบถามประเด็นข้อคำถาม ร่วมกันแชร์กรณีศึกษา เป็นอีกคลาสที่ทางผู้สอนสนุกมากครับ
แล้วพบกันใหม่ในหลักสูตรถัดไปครับ

Leave a Comment