วันที่ 4 เมษายน Datalent Team นำโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี เปิดคลาส Data Governance for Business Leaders รุ่นที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา Datalent Team โดย

IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University
จัดการบรรยายหลักสูตรระยะสั้น แบบผสม online/onsite ในรายวิชา Data Governance for Business Leaders ครับ
จากหลักสูตรปกติ โดยทุกครั้งจะใช้เวลาสอน 2 วัน รอบนี้เป็น 1 วันครับ จากการปรับรายวิชาหลักสูตร Data Management Foundation และ Data Governance for Data Steward เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้น
มีผู้สนใจเข้าเรียน ทั้ง 2 ช่องทางรวม 20 กว่าท่านครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ ช่วง discuss สนุกมาก
วันที่ 18 เมษายนพบกันอีกครั้งครับในคอร์ส Data Governance for PDPA Compliance ครับ 

Leave a Comment