ภาพบรรยากาศการอบรม Coding for Kids with Scratch สำหรับเด็กประถม จาก Datalent Team ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2020

ภาพบรรยากาศการอบรม Coding for Kids with Scratch สำหรับเด็กประถม จาก Datalent Team ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2020

วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. Datalent Team โดย กลุ่มสาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University จัดอบรม Coding for Kids with Scratch สำหรับเด็กประถมครับ นำทีมโดยคุณครูพี่แวว โสรวีร์ ยันตะ ครับ เพราะเราเชื่อว่าการสร้างกระบวนการคิดเชิงตรรกกะ ผ่านการเล่น จะทำให้เด็กสนุกในการเรียนรู้ครับ
บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนานครับ ในรุ่นแรกนี้เราให้ผู้ปกครองมานั่งเรียนกับน้องๆด้วยครับ
พบกันใหม่รอบหน้า และหลักสูตรระยะยาวสำหรับเด็กเร็วๆนี้ครับผม
#DatalentTeam #CodingForKids #Scratch #ITMMahidol

Leave a Comment