27-28 เม.ย. 2562 คุณแชมป์และอ.โอม นำทีมมาจัดอบรม Python Programming for Data Science

27-28 เม.ย.นี้ คุณแชมป์ ธีรพัฒน์ กันสดับ นำทีม Datalent Team by ITM-Mahidol จัดอบรม Python Programming for Data Science with Google Co-Lab ครับ

ขอบคุณที่สนใจและมอบความไว้วางใจครับ เราจะพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆครับ

Read more27-28 เม.ย. 2562 คุณแชมป์และอ.โอม นำทีมมาจัดอบรม Python Programming for Data Science

วันที่ 25-26 เม.ย.ที่ผ่านมา Datalent Team by ITM-Mahidol จัดอบรม In-house training- Data visualization with Microsoft PowerBI

วันที่ 25-26 เม.ย.ที่ผ่านมา Datalent Team by ITM-Mahidol จัดอบรม In-house training- Data visualization with Microsoft PowerBI ให้กับ บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ครับ

ขอบคุณที่ให้ไว้วางใจครับ

Read moreวันที่ 25-26 เม.ย.ที่ผ่านมา Datalent Team by ITM-Mahidol จัดอบรม In-house training- Data visualization with Microsoft PowerBI

วันที่ 4-7 เม.ย. 2562 อ.โอม นำทีมอบรมหลักสูตร Data Mining Essentials with RapidMiner Studio 9

ขอบคุณผู้อบรมหลักสูตร Data Mining Essentials with RapidMiner Studio 9 วันที่4-7 เม.ย. รวม 24 ชม. ทุกท่านนะครับ

หลักสูตรนี้อำนวยการโดย Datalent Team และ IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University สอนโดยผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม) 4 วันติดครับ

Read moreวันที่ 4-7 เม.ย. 2562 อ.โอม นำทีมอบรมหลักสูตร Data Mining Essentials with RapidMiner Studio 9

คุณแชมป์และอ.โอม นำทีมมาจัดอบรม Python Programming for Data Science ให้กับ ธนาคารทิสโก้

วันที่ 1-2 เมษายนที่ผ่านมา คุณแชมป์ ว่าที่ร.ต. ธีรพัฒน์ กันสดับ และอาจารย์โอม ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี นำทีมจัดอบรม Fundamental Python Programming ให้กับ บริษัท Tisco Financial Group จำกัด (มหาชน) ครับ

Read moreคุณแชมป์และอ.โอม นำทีมมาจัดอบรม Python Programming for Data Science ให้กับ ธนาคารทิสโก้

วันที่ 30 มี.ค. 2562 อ.โอม ได้รับเกียรติ จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาบรรยายพิเศษ

วันนี้ (30มี.ค.) ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม) ได้รับเกียรติ จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาบรรยายพิเศษครับ

Read moreวันที่ 30 มี.ค. 2562 อ.โอม ได้รับเกียรติ จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาบรรยายพิเศษ

วันที่ 28-29 มี.ค. 2562 อ.โอม และ คุณโอ๊ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Visualization and Business Dashboard with Microsoft Excel”

วันที่ 28-29 มีนาคม ที่ผ่านมา

Datalent Team ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มสาขาวิชา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี(อ.โอม) หัวหน้าโครงการ และคุณธเรศ ศุภดล (คุณโอ๊ต) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “Data Visualization and Business Dashboard with Microsoft Excel” ให้กับ 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ครับ

Read moreวันที่ 28-29 มี.ค. 2562 อ.โอม และ คุณโอ๊ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Visualization and Business Dashboard with Microsoft Excel”

วันที่ 26 มี.ค. 2562 อาจารย์โอมกับคุณแชมป์ มาอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในหัวข้อ Fundamental Python Programming for Data Science

วันนี้อาจารย์โอมกับคุณแชมป์ ในนามกลุ่มสาขา ITM คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มาอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในหัวข้อ Fundamental Python Programming for Data Science

Read moreวันที่ 26 มี.ค. 2562 อาจารย์โอมกับคุณแชมป์ มาอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในหัวข้อ Fundamental Python Programming for Data Science

วันที่ 18 และ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณอ๊อดและอ.โอม นำทีม Datalent Team by ITM มาจัดอบรม Data Visualization and Business Intelligence by Tableau Desktop

วันที่ 18 และ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณอ๊อดและอ.โอม นำทีม Datalent Team by ITM มาจัดอบรม Data Visualization and Business Intelligence by Tableau Desktop ให้กับบุคลากรของบริษัทบางกอกสหประกันภัย ครับ

Read moreวันที่ 18 และ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณอ๊อดและอ.โอม นำทีม Datalent Team by ITM มาจัดอบรม Data Visualization and Business Intelligence by Tableau Desktop

วันที่4-6 และ 11-12 มีนาคม 2562 อ.โอม จัดโครงการอบรมวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Data Science) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล สำหรับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

วันที่4-6 และ 11-12 มีนาคม ที่ผ่านมา

Datalent Team ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มสาขาวิชา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี(อ.โอม) หัวหน้าโครงการ จัดโครงการอบรมวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Data Science) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล สำหรับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

Read moreวันที่4-6 และ 11-12 มีนาคม 2562 อ.โอม จัดโครงการอบรมวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Data Science) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล สำหรับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

27 ก.พ. 2562 อ.โอม ได้รับเกียรติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายเรื่อง Digital intelligence

วันนี้ (27 ก.พ.) ได้รับเกียรติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายเรื่อง Digital intelligence ซึงเป็นหัวข้อในรายวิชา GenEd ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผม

Read more27 ก.พ. 2562 อ.โอม ได้รับเกียรติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายเรื่อง Digital intelligence