คุณอ๊อด และ อ.โอม ได้รับเชิญจากบ.สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ให้ไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Data Visualization and Business intelligence

24 ธันวาคม 2561 Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้รับเชิญจากบ.สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ให้ไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Data Visualization and Business intelligence นำทีมโดยคุณอ๊อด และอ.โอม ครับ

Read moreคุณอ๊อด และ อ.โอม ได้รับเชิญจากบ.สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ให้ไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Data Visualization and Business intelligence

บรรยายเชิงปฎิบัติการ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม

25 พฤศจิกายน 2561 อ.โอม ได้รับเกียรติจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ให้มาบรรยายเชิงปฎิบัติการ Data Mining and Data Visualization ครับ เข้มข้นครบเครื่องและสนุกมาก

Read moreบรรยายเชิงปฎิบัติการ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม

อ.โอมได้รับเชิญจาก Softnix บรรยายถ่ายทอดสดจากงาน “โชว์ของเดย์ ครั้งที่ 8”

18 กันยายน 2561 อ.โอมได้รับเชิญจาก Softnix บรรยายถ่ายทอดสดจากงาน “โชว์ของเดย์ ครั้งที่ 8” ในหัวข้อ “Data Governance และ ความสำคัญต่อการทำโครงการ Big Data”

Read moreอ.โอมได้รับเชิญจาก Softnix บรรยายถ่ายทอดสดจากงาน “โชว์ของเดย์ ครั้งที่ 8”

อบรมเชิงปฏิบัติการ Data Viz and BI with Tableau Web Server ให้กับ บริษัท PSP SPECIALTIES

14 กันยายน 2561 Datalent Team และ ITM, Faculty of Engineering, Mahidol University นำทีมโดยคุณอ๊อด วิเชียรๆ มาอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Viz and BI with Tableau Web Server ให้กับ บริษัท PSP SPECIALTIES ครับ

Read moreอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Viz and BI with Tableau Web Server ให้กับ บริษัท PSP SPECIALTIES

อ.โอมได้รับเชิญจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

11 กันยายน 2561 อ.โอมได้รับเชิญจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ไปบรรยายแลกเปลี่ยน เรื่อง Big Data และ Data Integration ครับ

Read moreอ.โอมได้รับเชิญจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (รุ่นที่ 1-3)

Datalent Team ได้รับเกียรติ จาก สพร. ให้ไปเป็นวิทยากรอบรมนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐให้กับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นะครับ คอร์สมีทั้งหมด5วัน มีทั้งบรรยาย ปฏิบัติ และนำเสนอผลงานครับ โดยทั้งโครงการมีทั้งหมด 3 รุ่นนะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับบุคคลากรภาครัฐครับ

Read moreนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (รุ่นที่ 1-3)