วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 1 – 2 พฤษภาคม Datalent Team ได้จัดบรรยาย Python Programming for Beginner ให้กับบุคคลทั่วไป

ภาพบรรยายกาศการอบรม

 

วันเสาร์ที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ทาง Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Business Analytics with Excel and Power BI

สำหรับหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรสามวันครับ (10 – 11 และ 17 เมษายน) โดยในช่วงสองวันแรกจะเป็นการบรรยายในส่วนของทฤษฎีและลง workshop ส่วนวันที่สามจะเป็นการจัดเต็มในส่วนของการลงมือปฏิบัติจริงครับ
ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะครับสำหรับหลักสูตรสามวันนี้
ทางทีมเราจะพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรต่อๆไปนะครับ
สำหรับสัปดาห์หน้าพบกับหลักสูตร Data Visualization and Business Dashboards with Power BI จากทางทีมของเรานะครับ

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายนที่ผ่านมานี้ทาง Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Data Governance for PDPA Compliance รุ่นที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายนที่ผ่านมานี้ทาง Datalent Team โดย

IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

ได้บรรยายหลักสูตร Data Governance for PDPA Compliance รุ่นที่ 1 ครับ โดย ผศ.ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ บทบาทหน้าที่ภายในองค์กร องค์ประกอบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการประเมินการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ภายในองค์กร แนะนำหลักการคุ้มครองข้อมูลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เข้าใจการดำเนินการกิจกรรมต่างๆด้าน Data Governance ที่สำคัญเพื่อปฏิบัติตาม PDPA และเข้าใจแนวทางการตรวจสอบครับ
ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะครับ
สำหรับหลักสูตร Data Governance จากทางทีมของเรายังไม่จบนะครับ
จะมีอีกหลักสูตร Data Governance for Data Steward ช่วงเดือนพฤษภาคมครับผม
 

วันที่ 4 เมษายน Datalent Team นำโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี เปิดคลาส Data Governance for Business Leaders รุ่นที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา Datalent Team โดย

IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University
จัดการบรรยายหลักสูตรระยะสั้น แบบผสม online/onsite ในรายวิชา Data Governance for Business Leaders ครับ
จากหลักสูตรปกติ โดยทุกครั้งจะใช้เวลาสอน 2 วัน รอบนี้เป็น 1 วันครับ จากการปรับรายวิชาหลักสูตร Data Management Foundation และ Data Governance for Data Steward เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้น
มีผู้สนใจเข้าเรียน ทั้ง 2 ช่องทางรวม 20 กว่าท่านครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ ช่วง discuss สนุกมาก
วันที่ 18 เมษายนพบกันอีกครั้งครับในคอร์ส Data Governance for PDPA Compliance ครับ 

Datalent Team นำโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี เปิดคลาส “Data Science and Data Analytics Ecosystems” 21 มี.ค. 2564

21 มี.ค. 2564 Datalent Team โดยกลุ่มสาขา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University นำโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี เปิดคลาส Hybrid วิชาพื้นฐานให้เข้าใจในภาพกว้างของ Data Science ครับ “Data Science and Data Analytics Ecosystems”

ครึ่งเช้าทั้งวันพูดที่มา การตั้งคำถาม กนะบวนการคิด บทบาทหน้าที่ในองค์กร การเชื่อมโยงกับ Business การสื่อสาร ไปจนถึงถึง การตั้ง KPIครับ

ส่วนครึ่งบ่ายแตะ Intro เชิงเทคนิคตั้งแต่ SQL / NoSQL / Data warehouse / Data Quality / Data Lake / Data Storytelling / EDA / machine learning ไปจนถึง AutoML ครับ

บรรยากาศการอบรม In-house Python for Machine Learning and Data Science 18 – 19 มีนาคม 2021

18-19 มี.ค. Datalent Team โดย  IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้รับโอกาสไปบรรยาย Python for machine learning and Data science ให้กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA 

Read moreบรรยากาศการอบรม In-house Python for Machine Learning and Data Science 18 – 19 มีนาคม 2021

บรรยากาศการอบรม In-house RapidMiner Data Engineering & Machine Learning at Lotus วันที่ 16 – 19 มีนาคม

16-19 มี.ค. Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้รับเกียรติมาจัด Workshop Data Engineering & Machine Learning ให้กับ Tesco Lotus ครับ มีตั้งแต่ภาพใหญ่ของ Data Science หลักการ Data Quality / กระบวนการ ETL / Descriptive Statistics / Predictive modeling / Prescriptive analytics ไปจนถึง Model Operationalization และ deployment ครับ
ผู้เรียนตั้งใจเรียนมากครับ สถานที่ก็น่าเรียน บรรยากาศ productive มากๆ
ขอบคุณทีมงานมากครับ ที่ให้เกียรติและเชิญมา

Read moreบรรยากาศการอบรม In-house RapidMiner Data Engineering & Machine Learning at Lotus วันที่ 16 – 19 มีนาคม

ภาพบรรยากาศการอบรม Data Management Foundation รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2021

เช้านี้ ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี จาก Datalent Team โดย กลุ่มสาขาวิชา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ Data Management Foundation โดยเป็นวิชาแรกก่อนผู้เรียนจะเรียนวิชาในแทรคถัดๆไป เช่น Data Govnernance , PDPA , Data Science, Business Analytics ครับ
ผู้เรียนร่วม 50 ท่านครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ
ติดตามรายวิชาอื่นๆได้ที่
https://www.datalentteam.com/

Read moreภาพบรรยากาศการอบรม Data Management Foundation รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2021

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 9.00-16.00 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา Online ITM Data Day 2021

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 9.00-16.00 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา Online ITM Data Day 2021 โดยได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในสาขาต่างๆด้าน Data Governance , AI Ethics , digital Identity, Privacy, PDPA , Data Certification และ Realtime Analytics และได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก บ. TOFFS Technologies ประเทศสิงคโปร์
โดยในงานนี้ีมีค่าเข้าร่วมงาน 199 บาท และรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนบริจาคให้แก่ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลศิริราช
ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มากล่าวเปิดงาน
วิทยากรทั้ง 10 ท่าน ได้แก่
– ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
หัวข้อ AI & Data Governance
– ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน ITM Mahidol
หัวข้อ AI Ethics
– รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
หัวข้อ NIST Privacy Framework
– คุณปกรณ์ ลี้สกุล บริษัท Finema
หัวข้อ Self-Sovereign Identity
– ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น ITM Mahidol
หัวข้อ Thailand’s Data Science Certification
– ดร. ชติพจน์ ศรีเมือง Data Management Associaton (Thailand)
หัวข้อ DAMA Certification
– ดร. พีรพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อ PDPA for Data Analytics
– คุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล บริษัท EasyPDPA
หัวข้อ Survival Guide: Real Cases from the Ground
– คุณรุจิรพงศ์ ฤทธิ์วงศ์ บริษัท Softnix Technology
หัวข้อ PDPA Compliance on Data Lake Platform
– ผศ.ดร.วรพล พงษ์เพชร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
หัวข้อ Fast Analytics
โดยมีผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งงาน
ITM Mahidol ขอบคุณวิทยากรทุกท่าน และ ผู้เข้าร่วมงานร่วม 200 ท่าน ที่ให้ความสนใจและการสนับสนุนงาน ITM Data Day 2021 ที่เข้ามาร่วมฟัง ร่วมแชร์ และร่วมทำบุญกันนะครับ
พบกันใหม่ปีหน้าครับ

Read moreวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 9.00-16.00 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา Online ITM Data Day 2021