จบไปอีก 1 รุ่นนะครับ สำหรับรายวิชา Data Governance for PDPA Compliance รุ่นที่ 2

หลักสูตรนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ บทบาทหน้าที่ภายในองค์กร องค์ประกอบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการประเมินการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ภายในองค์กร แนะนำหลักการคุ้มครองข้อมูลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อให้สามารถดำเนินการและประยุกต์ใช้ด้านมาตรฐานในองค์กร

มีการสอบถามประเด็นข้อคำถาม ร่วมกันแชร์กรณีศึกษา เป็นอีกคลาสที่ทางผู้สอนสนุกมากครับ
แล้วพบกันใหม่ในหลักสูตรถัดไปครับ

Datalent Team ได้บรรยายหลักสูตร Querying Document-Oriented Database with MongoDB และ หลักสูตร Python for Machine Learning and Data Mining รุ่นที่ 5 ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา

Datalent Team ใต้การกำกับดูแลของ IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Querying Document-Oriented Database with MongoDB โดยอาจารย์ วุฒิชาติ แสวงผล จากทีมของเราครับ และ หลักสูตร Python for Machine Learning and Data Mining รุ่นที่ 5 โดย ว่าที่ร้อยตรี ธีรพัฒน์ กันสดับ
สำหรับท่านไหนที่พลาดในสัปดาห์นี้ไป
สามารถลงทะเบียนเรียนย้อนหลังได้ผ่านระบบ Google Classroom ของทีมได้ครับผม โดยสามารถติดต่อทางหน้าเพจของเราได้เลย
????
==========================================
 
 
 

จบการศึกษาแล้ว 1 รุ่นครับ สำหรับหลักสูตร Coding for Teens with Python สำหรับน้องๆประถม-ม.ต้น

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 เดือนทุกบ่ายวันเสาร์นี้ สอนโดย โดยคุณ ครูพี่แววและทีมงานคือครูพี่เจี๊ยบครับ (5 มิ.ย. ถึง 24 ก.ค.)
เริ่มจากพื้นฐานการคิดเชิงตรรกะ การเขียน Flowchart ก่อนจะเริ่มการเขียนโปรแกรม Python ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเบื้องต้น มีแนะนำ Data Visualization, OOP และการเขียนเกมด้วยครับ
 
สำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ 1 ในการปูพื้นฐานและต่อยอดไปจนถึงการเข้าใจหลักการในการเขียนโปรแกรม และทำให้สามารถต่อยอดด้านในสายอาชีพต่างๆทั้งในระดับม.ปลายและระดับมหาวิทยาลัยได้ครับ และมีโจทย์ในช่วงท้ายให้ทำเพื่อรับของรางวัลจากครูพี่แววด้วยครับ
สำหรับรุ่นที่สอง รวมถึงคอร์สต่อยอดที่เป็นขั้นปานกลาง จะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆนี้ครับ รอติดตามได้เลยครับ ????
====================================================
 

้เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Python Programming for Beginner รุ่นที่ 5

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Python Programming for Beginner รุ่นที่ 5 ครับ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธีรพัฒน์ กันสดับ จากทีมของเราครับ
โดยหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรแรกของซีรี่ย์ Python Programming for Data Science เป็นหลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มศึกษา Python และ Data Science ครับ เพื่อสร้างความเข้าใจ และการนำไปประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลให้ทางผู้เรียนนำไปต่อยอดและทำความเข้าใจก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในสัปดาห์ต่อไปครับ ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของวิชา Python for Data Analysis and Data Visualization วิชาลำดับที่สองของซีรี่ย์นี้ ซึ่งจะเน้นไปที่การนำ Python มาสร้างทัศนภาพข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในงานด้านรายงานและการวิเคราะห์ครับ
สำหรับท่านไหนที่พลาดในสัปดาห์แรกไป
สามารถลงทะเบียนเรียนย้อนหลังได้ผ่านระบบ Google Classroom ของทีมได้ครับผม โดยสามารถติดต่อทางหน้าเพจของเราได้เลย ????
 

ผ่านไปอีก 1 หลักสูตรครับ สำหรับคอร์ส SQL for Data Analysis with Relational Database รุ่นที่ 3 (วันที่ 5 – 6 และ 12 – 13 มิถุนายนที่ผ่านมา )

ผ่านไปอีก 1 หลักสูตรครับ สำหรับคอร์ส SQL for Data Analysis with Relational Database รุ่นที่ 3 (วันที่ 5 – 6 และ 12 – 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ) จากทาง Datalent Team ใต้การกำกับดูแลของ IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University
สำหรับหลักสูตรนี้จะเน้นด้านภาษา SQL เพื่อให้บุคคลากรทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างด้วยภาษา SQLพร้อมกับสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้วยข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
ครับ บรรยายโดยอาจารย์ วุฒิชาติ แสวงผล จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ Datalent Team ของเรานะครับ
 
 

ผ่านไปอีก 1 รุ่นนะครับ สำหรับ Data Governance for Data Steward รุ่นที่ 2 จาก Datalent Team ของเรา

ใต้การกำกับดูแลโดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University บรรยายโดย ผศ.ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม)
โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับคนทั่วไปและวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ คุณค่าของข้อมูล วงจรชีวิตข้อมูล และหลักการบริหารจัดการข้อมูล เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อดำเนินการภายในองค์กรครับ
สำหรับผู้เรียนมาจากหลากหลายหน่วยงานครับวันนี้ มีการถามตอบในคลาส และแชร์กรณีศึกษาร่วมกันเยอะมากครับวันนี้
ทาง Datalent Team ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกับเราในวันนี้นะครับ
สำหรับรูปภาพรวมได้รับ Verbal Consent แล้วครับ ????

วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 29 – 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางทีมได้มีการจัดอบรมหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปในหัวข้อ Machine Learning และ Deep Learning ครับ

– Machine learning for Image Analytics with Google Co-Lab
(22 – 23 พฤษภาคม 2021)
– Deep Learning for Image and Video Analytics with Google Co-Lab
(29 – 30 พฤษภาคม 2021)
บรรยายโดย ผศ.ดร. นริศ หนูหอมครับ
ทั้งสองหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการประมวลผลภาพและการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของ Data Scientist และเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้วิทยาการข้อมูลขั้นสูง เนื้อหาจัดเต็มมากๆครับ
ทาง Datalent Team ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจทีมของเรานะครับ

ผ่านไปอีก 1 รุ่นนะครับ สำหรับคอร์ส แบบทดสอบ Python for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 4 ประจำวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม

ซึ่งเป็นหนึ่งในคอร์ส Python Series ของทางทีมเรา โดยคอร์สนี้จะเป็นการสอนทำ Data Visualization ด้วย Python ครับ โดยเนื้อหาจะมีการสอนในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างกราฟในการใช้งานต่างๆ เรียกได้ว่าเนื้อหาเข้มข้นมากครับ

ภาพบรรยากาศการอบรม

วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 1 – 2 พฤษภาคม Datalent Team ได้จัดบรรยาย Python Programming for Beginner ให้กับบุคคลทั่วไป

ภาพบรรยายกาศการอบรม