อ.โอมจากDatalent Team มาบรรยายงาน Data Science Clinic#11

วันนี้อ.โอมจากDatalent Team มาบรรยายงาน Data Science Clinic#11 ครับ ขอบคุณ Data Science Thailand ครับ

Read moreอ.โอมจากDatalent Team มาบรรยายงาน Data Science Clinic#11