9 – 10 เมษายน 2565 Datalent Team โดยกลุ่มสาขา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

Datalent Team ได้บรรยาย Python for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 7 เป็นเนื้อหาการสอนตั้งแต่การพูดภาพรวมให้เข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลภายในองค์กร 
พวกเราหวังว่าทางผู้อบรมทุกท่าจะสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ สามารถนำมาวิเคราะห์ และต่อยอดเป็น Data literency ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผม
ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ Datalent Team by ITM ครับผม

Leave a Comment