27 กุมภาพันธ์ 2565 Datalent Team โดยกลุ่มสาขา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

โดยอ.โอมและคุณอ๊อดครับ
เป็นเนื้อหาการสอนตั้งแต่การพูดภาพรวมให้เข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลภายในองค์กร ในส่วนของหลักสูตร Data Governance for Business Leaders และการทำทัศนภาพข้อมูลในหลักสูตร Data Visualization and Business Intelligence with Tableau Desktop ครับ
พวกเราหวังว่าทางผู้อบรมทุกท่าจะสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ สามารถนำมาวิเคราะห์ และต่อยอดเป็น Data literency ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผม
ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ Datalent Team by ITM ครับผม

Leave a Comment