30-31 พ.ค. Datalent Team โดยกลุ่มสาขา  IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University จัดคอร์สอบรม Interactive Online หัวข้อ Python for Data analysis and Data Visualization

30-31 พ.ค. Datalent Team โดยกลุ่มสาขา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University จัดคอร์สอบรม Interactive Online หัวข้อ Python for Data analysis and Data Visualization

30-31 พ.ค. Datalent Team โดยกลุ่มสาขา

IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

จัดคอร์สอบรม Interactive Online หัวข้อ Python for Data analysis and Data Visualization ครับ มีผู้อบรมล้นหลามกันเลย ลงแล็บกันเข้มข้นอัดแน่นทั้ง2วัน ขอบคุณวิทยากร คุณแชมป์ ธีรพัฒน์ ด้วยนะครับ หลังเรียนจบมีทำแบบทดสอบ ถ้าสอบผ่านมี Certificate ครับ

 


 

Leave a Comment