บรรยากาศการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Deep Learning for Image Analytics รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 นำทีมโดยอาจารย์โอมและอาจารย์นริศ

22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ อาจารย์โอม ผู้อำนวยการ Datalent Team และอาจารย์นริศ หนูหอม นำทีม Datalent Team by ITM-Mahidol จัดอบรม Deep Learning for Image Analytics with Google Co-Lab ครับ 

ขอบคุณที่สนใจและมอบความไว้วางใจครับ เราจะพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆครับ

Leave a Comment