วันที่ 4-7 เม.ย. 2562 อ.โอม นำทีมอบรมหลักสูตร Data Mining Essentials with RapidMiner Studio 9

วันที่ 4-7 เม.ย. 2562 อ.โอม นำทีมอบรมหลักสูตร Data Mining Essentials with RapidMiner Studio 9

ขอบคุณผู้อบรมหลักสูตร Data Mining Essentials with RapidMiner Studio 9 วันที่4-7 เม.ย. รวม 24 ชม. ทุกท่านนะครับ

หลักสูตรนี้อำนวยการโดย Datalent Team และ IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University สอนโดยผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม) 4 วันติดครับ

หลัดสูตรนี้เน้นกระบวนการ Data Preprocessing / ETL / Machine learning / Text Mining และมีการสอดแทรก Real-world case ไปตลอด 4 วันด้วยครับ

ขอบพระคุณผู้อบรมทุกท่านครับ อึดจริงๆครับ 4 วันติดต่อกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไปนะครับ

แล้วพบกันอีกครับ

Leave a Comment