คุณแชมป์และอ.โอม นำทีมมาจัดอบรม Python Programming for Data Science ให้กับ ธนาคารทิสโก้

คุณแชมป์และอ.โอม นำทีมมาจัดอบรม Python Programming for Data Science ให้กับ ธนาคารทิสโก้

วันที่ 1-2 เมษายนที่ผ่านมา คุณแชมป์ ว่าที่ร.ต. ธีรพัฒน์ กันสดับ และอาจารย์โอม ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี นำทีมจัดอบรม Fundamental Python Programming ให้กับ บริษัท Tisco Financial Group จำกัด (มหาชน) ครับ

โดยมีการปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ไปจนถึงการดึงข้อมูล จากอินเตอร์เน็ต มาพลอตกราฟ เชื่อมต่อจากฐานข้อมูลต่างๆ และมาสร้าง Model Machine Learning ครับ

ขอบคุณที่ไว้วางใจ Datalent Team by ITM-Mahidol ครับ

Leave a Comment