วันที่ 30 มี.ค. 2562 อ.โอม ได้รับเกียรติ จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาบรรยายพิเศษ

วันที่ 30 มี.ค. 2562 อ.โอม ได้รับเกียรติ จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาบรรยายพิเศษ

วันนี้ (30มี.ค.) ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม) ได้รับเกียรติ จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาบรรยายพิเศษครับ

ช่วงเช้าบรรยายเรื่อง Data Ecosystem and Data Governance in Big Data Era ในวิชา Big Data Analytics
ส่วนช่วงบ่ายจนถึงค่ำ บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Thai Text Mining และ Social Media Analytics ครับ

คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนแน่ๆครับไว้พบกันอีกครับ

Leave a Comment