วันที่ 26 มี.ค. 2562 อาจารย์โอมกับคุณแชมป์ มาอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในหัวข้อ Fundamental Python Programming for Data Science

วันที่ 26 มี.ค. 2562 อาจารย์โอมกับคุณแชมป์ มาอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในหัวข้อ Fundamental Python Programming for Data Science

วันนี้อาจารย์โอมกับคุณแชมป์ ในนามกลุ่มสาขา ITM คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มาอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในหัวข้อ Fundamental Python Programming for Data Science
โดยสอนปูพื้นฐานเขียนโปรแกรม python แล้วก็แนะนำการทำ Data visualization และ Machine Learning แบบเบื้องต้นด้วยครับ

หวังว่าผู้อบรมจะได้ประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับ

Leave a Comment