วันที่ 18 และ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณอ๊อดและอ.โอม นำทีม Datalent Team by ITM มาจัดอบรม Data Visualization and Business Intelligence by Tableau Desktop

วันที่ 18 และ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณอ๊อดและอ.โอม นำทีม Datalent Team by ITM มาจัดอบรม Data Visualization and Business Intelligence by Tableau Desktop

วันที่ 18 และ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณอ๊อดและอ.โอม นำทีม Datalent Team by ITM มาจัดอบรม Data Visualization and Business Intelligence by Tableau Desktop ให้กับบุคลากรของบริษัทบางกอกสหประกันภัย ครับ

พวกเราหวังว่า ผู้อบรมทุกท่าจะสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้และเป็น Data literency ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และก้าวไปสู่ Data-driven organization ต่อไปครับ

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ Datalent Team by ITM ครับผม

 

Leave a Comment