27 ก.พ. 2562 อ.โอม ได้รับเกียรติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายเรื่อง Digital intelligence

27 ก.พ. 2562 อ.โอม ได้รับเกียรติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายเรื่อง Digital intelligence

วันนี้ (27 ก.พ.) ได้รับเกียรติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายเรื่อง Digital intelligence ซึงเป็นหัวข้อในรายวิชา GenEd ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผม

Leave a Comment