เมื่อวันอังคาร (26ก.พ.)ที่ผ่านมา ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม) อ.ประจำหลักสูตร ITM-คณะวิศวกรรมศาสตร์-ม.มหิดล ได้รับเกียรติไปบรรยายในหัวข้อเทรนด์ด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

เมื่อวันอังคาร (26ก.พ.)ที่ผ่านมา ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม) อ.ประจำหลักสูตร ITM-คณะวิศวกรรมศาสตร์-ม.มหิดล ได้รับเกียรติไปบรรยายในหัวข้อเทรนด์ด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

เมื่อวันอังคาร (26ก.พ.)ที่ผ่านมา ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม) อ.ประจำหลักสูตร ITM-คณะวิศวกรรมศาสตร์-ม.มหิดล ได้รับเกียรติไปบรรยายสั้นๆในหัวข้อเทรนด์ด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ณ สำนักข่าวกรองแห่งชาติครับ

เทคโนโลยีมาไวมาก แต่การปรับตัวให้พร้อมรับกับเทคโนโลยี ต้องทำอย่างรอบคอบและลุ่มลึกครับ ปัจจัยสำคัญคือนโยบายจากผู้บริหารและทักษะที่ควรจะมีเพิ่มขึ้นในบุคลากรทุกระดับ

ขอบคุณภาพจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติครับ

Leave a Comment