บรรยายเชิงปฎิบัติการ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม

บรรยายเชิงปฎิบัติการ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม

25 พฤศจิกายน 2561 อ.โอม ได้รับเกียรติจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ให้มาบรรยายเชิงปฎิบัติการ Data Mining and Data Visualization ครับ เข้มข้นครบเครื่องและสนุกมาก