อบรมเชิงปฏิบัติการ Data Viz and BI with Tableau Web Server ให้กับ บริษัท PSP SPECIALTIES

อบรมเชิงปฏิบัติการ Data Viz and BI with Tableau Web Server ให้กับ บริษัท PSP SPECIALTIES

14 กันยายน 2561 Datalent Team และ ITM, Faculty of Engineering, Mahidol University นำทีมโดยคุณอ๊อด วิเชียรๆ มาอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Viz and BI with Tableau Web Server ให้กับ บริษัท PSP SPECIALTIES ครับ