เมื่อวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ผ่านมามีหลักสูตร Data Visualization with Power BI จาก Datalent Team by ITM-Mahidol ของเรา

เมื่อวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ผ่านมามีหลักสูตร Data Visualization with Power BI จาก Datalent Team by ITM-Mahidol ของเรา

เมื่อวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ผ่านมามีหลักสูตร Data Visualization with Power BI จาก Datalent Team by ITM-Mahidol ของเรา

เป็นหลักสูตรออนไลน์ 2 วันครับ มีการ workshop และทำการนำเข้าข้อมูลเพื่อแสดงผลกัน ทางผู้อบรมเองก็สร้าง Dashboard ได้อย่างน่าสนใจครับ และมีการบ้านรวมไปถึงแบบทดสอบหลังเรียนด้วย

Leave a Comment