อ.โอมได้รับเชิญจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

อ.โอมได้รับเชิญจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

11 กันยายน 2561 อ.โอมได้รับเชิญจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ไปบรรยายแลกเปลี่ยน เรื่อง Big Data และ Data Integration ครับ