หลักสูตร Python for Data Mining ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 Datalent Team โดยกลุ่มสาขา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

หลักสูตร Python for Data Mining ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 Datalent Team โดยกลุ่มสาขา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University จบไปอีก 1 รุ่นครับ โดยเป็นหลักสูตรบรรยายโดยทางคุณธีรพัน์ กันสดับ วิทยากรจาก Datalent Team ของเราครับ

Leave a Comment