ผ่านไปอีก 2 คอร์สครับ interactive online training course โดย Datalent Team ในการกำกับดูแล โดยกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครับ

ผ่านไปอีก 2 คอร์สครับ interactive online training course โดย Datalent Team ในการกำกับดูแล โดยกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครับ

ผ่านไปอีก 2 คอร์สครับ interactive online training course โดย Datalent Team ในการกำกับดูแล โดยกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครับ
1) การจัดการและการค้นคืนข้อมูล NoSQL database ในรูปแบบ document บน MongoDB 2 วันเต็ม โดย อ.ดร.วุฒิชาติ แสวงผล
2) Data viz & data storytelling ด้วย Tableau Desktop 3 วันเต็มๆ ครอบคลุมเนื้อหา basic to intermediate โดย คุณวิเชียร บุญญะประภา
เนื้อหาอัดแน่นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เลยครับ ผู้เรียนก็ดีมากเลย
หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Leave a Comment