จบไปอีก 1 รุ่นในวันเสาร์ที่ผ่านมา Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Coding for Teens

จบไปอีก 1 รุ่นในวันเสาร์ที่ผ่านมา Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Coding for Teens ได้บรรยายในหลักสูตร โดยเป็นหักสูตร 8 สัปดาห์ มีการทำ Coding Competition ในการรับใบประกาศนียบัตรครับ

 

 

Leave a Comment