จบไปอีกหนึ่งรุ่นครับผม สำหรับ Deep Learning for Image Analytics with Google Co-Lab รุ่นที่ 4 ของ Datalent Team by IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ในวันที่ 24 – 25 ตุลาคมที่ผ่านมา

สำหรับหลักสูตรนี้จะเป็นการทำ Image Analytics และกระบวนการด้าน Deep Learning เป็นหลักสูตรสุดท้ายของ แพคเกจ Python Programming for Data Science โดยลำดับจาก
1) Python Programming for Beginner
2) Python for Data Analysis and Data Visualization
3) Python for Machine Learning and Data Science และ
4) Deep Learning for Image Analytics with Google Co-Lab ครับ
ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจหลักสูตรของเรา
สำหรับเดือนหน้า วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายนพบกับ Data Engineering and Machine Learning with RapidMiner Studio ครับ ????
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.eventpop.me/e/9282
#DatalentTeam #ITMMahidol #DataScience #Python #Colab

Leave a Comment