คุณอ๊อด และ อ.โอม ได้รับเชิญจากบ.สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ให้ไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Data Visualization and Business intelligence

คุณอ๊อด และ อ.โอม ได้รับเชิญจากบ.สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ให้ไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Data Visualization and Business intelligence

24 ธันวาคม 2561 Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้รับเชิญจากบ.สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ให้ไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Data Visualization and Business intelligence นำทีมโดยคุณอ๊อด และอ.โอม ครับ

Leave a Comment