วันที่ 16-17,23-24 ก.พ. 2562 คุณอ๊อต อบรมหลักสูตร Data Visualization and Business Intelligence with Tableau Desktop

16-17 ก.พ.ที่ผ่านมา Datalent Team by ITM-Mahidol จัดอบรม Data Visualization and Business Intelligence with Tableau Desktop นำทีมโดยคุณอ๊อดครับ

Read moreวันที่ 16-17,23-24 ก.พ. 2562 คุณอ๊อต อบรมหลักสูตร Data Visualization and Business Intelligence with Tableau Desktop