วิธีการชำระเงิน

1.ชำระเงินสดหรือโอนเงิน เข้าธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี: เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เลขบัญชี: 333-228341-1

2.ชำระเงินด้วยการสั่งจ่ายเช็คในนาม "เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ"

กรุณาตรวจสอบช่องทางการชำระเงินได้ในหน้าของแต่ละหลักสูตร

สอบถามเพิ่มเติม
E-mail : datalentteam@gmail.com