วิธีการชำระเงิน

1.ชำระเงินสดหรือโอนเงิน เข้าธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี: เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เลขบัญชี: 333-228341-1 หรือ

ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยมหิดล เลขบัญชี: 016-300325-6

2.ชำระเงินด้วยการสั่งจ่ายเช็คในนาม "เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ" หรือ "มหาวิทยาลัยมหิดล"

เมื่อชำระเงินแล้ว
**ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ datalentteam@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม
E-mail : datalentteam@gmail.com